Gösteriliyor 3

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı, ebeveyn olmaya hazırlanan ya da hâlihazırda anne/baba olan kişilerin çocuklarıyla daha etkin ilişki kurmasını sağalmaya yardımcı olur. Ebeveyn danışmanlığı sayesinde anneler ve babalar çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini anlamış olur ve çocuklarıyla daha sağlıklı ilişki kurar.

Ebru devrim sayman

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan oldukça uzun bir dönemdir. Bu dönemdeki bireyler çocukluktan yetişkinliğe geçiş için ciddi bir gelişme ve öğrenme sürecindedirler. Dönem içerisinde ergenin tüm gelişim alanlarında -Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinsel- oldukça hızlı değişimler yaşanır. Bu dönemde meydana gelen psikososyal problemler ergende zayıf iletişim becerileri, depresyon, saldırganlık, içe kapanıklık ve yaşı ile uyumlu davranış sergileyememe gibi sorunlara neden olmaktadır. Ruhsal hassasiyet ve kırılganlığın en yüksek olduğu ergenlik döneminde psikososyal iyi olma halini korumaya ve geliştirmeye ihtiyaç olduğu açıktır. Ergenin desteğe ihtiyacı olduğu kadar, yakın çevresinin de süreci sağlıklı geçirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Terapi süreci, ergenin duygu ve davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olur, değişime uyum sağlamada ergeni güçlendirirken ebeveynleri de destekler.

Ebru devrim sayman

Çocuk Terapisi

Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle kendilerini oyun ve oyuncaklar üzerinden anlatırlar. Oyun Terapisi çocuğun duygusal, bilişsel, sosyal, davranışsal ve akademik gelişimini destekleyen etkili bir yöntemdir. Oyun, çocuğun kelimelere ihtiyaç duymadan kendini ifade ettiği en doğal iletişim yoludur. Çocuklar problemleri ile baş etmek için ihtiyaç duydukları güce sahiptirler ve sağlıklı bir ortam sunulduğunda gelişim gösterebilirler. Terapist çocuk ile iyi bir ilişki geliştirir ve onu yönlendirmeden, yaptığı yansıtmalarla çocuğun duyguları ve davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olur.