Terapi Teknikleri

Gelişen ve değişen dünyada psikolojik hizmetlerle bireylerin ve çocukların yaşadığı problemlerin sadece çözümü değil aynı zamanda başa çıkma becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır...

Çalışma Alanlarım

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn danışmanlığı, ebeveyn olmaya hazırlanan ya da hâlihazırda anne/baba olan kişilerin çocuklarıyla daha etkin ilişki kurmasını sağalmaya yardımcı olur. Ebeveyn danışmanlığı sayesinde anneler ve babalar çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini anlamış olur ve çocuklarıyla daha sağlıklı ilişki kurar.

Devamını oku
Ebru devrim sayman

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan oldukça uzun bir dönemdir. Bu dönemdeki bireyler çocukluktan yetişkinliğe geçiş için ciddi bir gelişme ve öğrenme sürecindedirler. Dönem içerisinde ergenin tüm gelişim alanlarında -Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinsel- oldukça hızlı değişimler yaşanır. Bu dönemde meydana gelen psikososyal problemler ergende zayıf iletişim becerileri, depresyon, …

Devamını oku
Ebru devrim sayman

Çocuk Terapisi

Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle kendilerini oyun ve oyuncaklar üzerinden anlatırlar. Oyun Terapisi çocuğun duygusal, bilişsel, sosyal, davranışsal ve akademik gelişimini destekleyen etkili bir yöntemdir. Oyun, çocuğun kelimelere ihtiyaç duymadan kendini ifade ettiği en doğal iletişim yoludur. Çocuklar problemleri ile baş etmek için ihtiyaç duydukları güce …

Devamını oku

Çocuk Testleri

Her yaş ve duruma göre uygulanan testler aşağıda listelenmiştir

D2 DİKKAT TESTİ

D2 Dikkat Testi; bireyin dikkat seviyesini, psikomotor hızını, öğrenme fonksiyonlarını, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülen alt özelliklerdir.

BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

Çocuklara uygulanan bir testtir. 60-72 aylar arası için uygundur. 90 saniye kadar süren kısa süreli bir testtir. Meyve resimlerinden oluşmakta ve dikkat düzeyini ölçmektedir. Genellikle okula başlandığında uygulanır.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

FROSTİG GELİŞİMSEL -GÖRSEL ALGI TESTİ

Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri Frostig Görsel Algı Testi’dir. Bu test Dr.Marianne Frostig tarafından 1963 yılında geliştirilmiş, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

GESEL

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

PORTEUS LABİRENT TESTİ

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

CATELL 2A

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

GOOD ENOUGH

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer.

Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaratıcı Drama Atölyesi
Fotoğrafa Tıklayınız

Etkinlik ve Duyurular

İnstagram Etkinlik Bildirileri