Çocuk Terapisi

Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle kendilerini oyun ve oyuncaklar üzerinden anlatırlar. Oyun Terapisi çocuğun duygusal, bilişsel, sosyal, davranışsal ve akademik gelişimini destekleyen etkili bir yöntemdir. Oyun, çocuğun kelimelere ihtiyaç duymadan kendini ifade ettiği en doğal iletişim yoludur. Çocuklar problemleri ile baş etmek için ihtiyaç duydukları güce sahiptirler ve sağlıklı bir ortam sunulduğunda gelişim gösterebilirler. Terapist çocuk ile iyi bir ilişki geliştirir ve onu yönlendirmeden, yaptığı yansıtmalarla çocuğun duyguları ve davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olur.