Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan oldukça uzun bir dönemdir. Bu dönemdeki bireyler çocukluktan yetişkinliğe geçiş için ciddi bir gelişme ve öğrenme sürecindedirler. Dönem içerisinde ergenin tüm gelişim alanlarında -Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinsel- oldukça hızlı değişimler yaşanır. Bu dönemde meydana gelen psikososyal problemler ergende zayıf iletişim becerileri, depresyon, saldırganlık, içe kapanıklık ve yaşı ile uyumlu davranış sergileyememe gibi sorunlara neden olmaktadır. Ruhsal hassasiyet ve kırılganlığın en yüksek olduğu ergenlik döneminde psikososyal iyi olma halini korumaya ve geliştirmeye ihtiyaç olduğu açıktır. Ergenin desteğe ihtiyacı olduğu kadar, yakın çevresinin de süreci sağlıklı geçirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Terapi süreci, ergenin duygu ve davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olur, değişime uyum sağlamada ergeni güçlendirirken ebeveynleri de destekler.