Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan oldukça uzun bir dönemdir. Bu dönemdeki bireyler çocukluktan yetişkinliğe geçiş için ciddi bir gelişme ve öğrenme sürecindedirler. Dönem içerisinde ergenin tüm gelişim alanlarında -Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinsel- oldukça hızlı değişimler yaşanır. Bu dönemde meydana gelen psikososyal problemler ergende zayıf iletişim becerileri, depresyon, saldırganlık, içe kapanıklık ve yaşı ile uyumlu davranış sergileyememe gibi sorunlara neden olmaktadır. Ruhsal hassasiyet ve kırılganlığın en yüksek olduğu ergenlik döneminde psikososyal iyi olma halini korumaya ve geliştirmeye ihtiyaç olduğu açıktır. Ergenin desteğe ihtiyacı olduğu kadar, yakın çevresinin de süreci sağlıklı geçirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Terapi süreci, ergenin duygu ve davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olur, değişime uyum sağlamada ergeni güçlendirirken ebeveynleri de destekler.


Ebeveyn Danışmanlığı

Onu güverteye kadar takip ettiler. Tüm duman ve evler kaybolmuştu ve gemi geniş bir deniz alanında çok taze ve berraktı, ancak erken ışıkta soluktu. Londra’dan çamurun üzerinde oturarak ayrılmışlardı. Ufukta sivrilen çok ince bir gölge çizgisi, Paris’in yüküne dayanacak kadar kalın değildi, yine de üzerinde durdu. Yollardan, insanoğlundan arındılar ve özgürlüklerindeki aynı coşku hepsinin içinden geçti.


Çocuk Terapisi

Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle kendilerini oyun ve oyuncaklar üzerinden anlatırlar. Oyun Terapisi çocuğun duygusal, bilişsel, sosyal, davranışsal ve akademik gelişimini destekleyen etkili bir yöntemdir. Oyun, çocuğun kelimelere ihtiyaç duymadan kendini ifade ettiği en doğal iletişim yoludur. Çocuklar problemleri ile baş etmek için ihtiyaç duydukları güce sahiptirler ve sağlıklı bir ortam sunulduğunda gelişim gösterebilirler. Terapist çocuk ile iyi bir ilişki geliştirir ve onu yönlendirmeden, yaptığı yansıtmalarla çocuğun duyguları ve davranışları hakkında içgörü kazanmasına yardımcı olur.