Yaratıcı Drama Atölyesi

 • Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İletişim Becerisi Kazanma
 • Kendini İfade Etme Becerisi
 • Kendi Duygularını Anlama ve İfade Etme
 • Başkalarının Duygularını Anlama
 • Empati Becerisi Kazanma
 • Kendini Sanatsal Yolla İfade Etme Becerisi
 • Grup Arkadaşlarıyla İşbirliği kurma, Grup olarak Ortak Karar Alma
 • Kendine Ait Olumlu ve Olumsuz Yönleri Anlama ve Anlatabilme
 • Eleştirilere Açık Olma
 • Rol Yapabilme ve Rol Kişisine Uygun Konuşma-Canlandırma Becerisi
 • Diksiyon


Yaratıcı Drama

Doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı eski yaşamların tekrar gözden geçirilmesi yoluyla canlandırılmasıdır.

Yaratıcı dramanın temel hedefi, kişiliği geliştirebilmek ve katılımcıların öğrenmesini kolaylaştırmaktır. Yaratıcı dramaya katılım, dil ve iletişim yeteneklerini, problem çözme becerilerini ve yaratıcılığı geliştirmekle birlikte, olumlu benlik kavramını, sosyal farkındalığı, empatiyi arttırabilmeye, değer ve tutumları aydınlatabilmeye ve tiyatro sanatını anlamaya potansiyel sağlayabilmektedir.